บา คา ร่า 1688

King จัดกิจกรรม 1,381 กิจกรรมในปี 2558 โดยมุ่งเน้นที่ฉากท้องถิ่น


2019-08-22 01:18:02

King จัดกิจกรรม 1,381 กิจกรรมในปี 2558 โดยมุ่งเน้นที่ฉากท้องถิ่น

AMMAN - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอับดุลลาห์ดำเนินกิจกรรม 1,381 กิจกรรมในปี 2558 โดยมากกว่าครึ่งของเวลาได้จัดสรรให้กับกิจกรรมในท้องถิ่นที่มุ่งเน้นประเด็นด้านสังคมและเศรษฐกิจ

ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการของกษัตริย์ซึ่งมีอยู่ที่ www.kingabdullah.jo แสดงให้เห็นว่ากิจกรรม 783 รายการเป็นการพบปะกับเจ้าหน้าที่ของจอร์แดนและตัวเลขสำคัญในเวทีสังคมการเมืองเศรษฐกิจและสื่อต่าง ๆ และ 435 เป็นการประชุมกับผู้นำต่างประเทศ ภายในและภายนอก

จากกิจกรรมทั้งหมด 92 รายการคือการโทรศัพท์กับผู้นำอาหรับและต่างประเทศ 52 รายการทางทหาร 19 คำปราศรัยและการสัมภาษณ์และการเยี่ยมชมการทำงาน 36 ครั้ง

ในปี 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับผู้นำและเจ้าหน้าที่จากประเทศอาหรับและต่างประเทศจำนวน 123 คนรวมถึงเจ้าภาพอย่างเป็นทางการเก้าครั้งตามข้อเท็จจริงและตัวเลข

จากการประชุมทั้งหมด 835 ครั้งกับเจ้าหน้าที่และตัวเลขจากจอร์แดนมี 647 การประชุมกับเจ้าหน้าที่และ 52 คนอยู่กับเจ้าหน้าที่ทหาร ในแง่ของภาคการอภิปรายใน 45 การประชุมมุ่งเน้นไปที่เขตข้อมูลทางสังคม 44 เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 42 เกี่ยวกับการเมืองและ 5 ในสื่อ

จากการประชุม 435 ครั้งที่กษัตริย์จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วกับผู้นำและเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ 316 คนได้ให้ความสำคัญกับการเมือง 69 เรื่องเศรษฐกิจ 69 เรื่องเกี่ยวกับทหารและ 16 โดยเฉลี่ยตามข้อมูลในเอกสารของราชสำนัก

ในแง่ของการกระจายเวลาสำหรับกิจกรรมในท้องถิ่นนั้นร้อยละ 37 ของเวลาได้รับการจัดสรรสำหรับกิจกรรมทางสังคม, ร้อยละ 21 สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ, ร้อยละ 20 สำหรับกิจกรรมทางทหาร, ร้อยละ 17 สำหรับกิจกรรมทางการเมืองและร้อยละ 5 สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อ .

ตามรายการดังกล่าวกษัตริย์ได้ทำการเยี่ยมชมการทำงาน 36 ครั้งในปี 2558 ซึ่งมาถึง 73 วันทำการและรวม 224 การประชุมกับผู้นำและเจ้าหน้าที่นอกราชอาณาจักร

ระยะเวลาเฉลี่ยของการเข้าชมแต่ละครั้งอยู่ที่ 48 ชั่วโมง